Ďakujem

Pred podaním žiadosti o lízing počkajte na rozhodnutie.